Ưu đãi thẻ

Chương trình khuyến mãi tặng ngay 1.800 voucher điện tử Jetstar cho chủ thẻ Eximbank JCB

Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi tặng ngay 1.800 voucher điện tử Jetstar (300.000 đồng/voucher) cho 1.800 chủ thẻ Jetstar-Eximbank JCB có phát sinh giao dịch chi tiêu bằng thẻ Jetstar-Eximbank JCB.

Chương trình khuyến mãi tặng ngay 1.800 voucher điện tử Jetstar cho chủ thẻ Eximbank JCB

Xem thêm: Chương trình khuyến mãi tặng ngay 1.800 voucher điện tử Jetstar cho chủ thẻ Eximbank JCB