Biểu phí phát hành và sử dụng thẻ đồng thương hiệu Coopmart Vietcombank

Biểu phí phát hành thẻ Coopmart Vietcombank: phí cấp lại PIN, phí đòi bồi hoản, phí phát hành lại, phí rút tiền mặt, phí chuyển khoản ... của thẻ ghi nợ nội địa đồng thương hiệu Vietcombank Coopmart.

Biểu phí phát hành và sử dụng thẻ đồng thương hiệu Coopmart Vietcombank

Biểu phí phát hành và sử dụng thẻ đồng thương hiệu Coopmart Vietcombank

 • Phí phát hành lần đầu: Miễn phí
 • Phí phát hành lại/thay thế/đổi Thẻ (theo yêu cầu của Chủ thẻ) 50.000 VNĐ/lần/Thẻ
 • Phí duy trì tài khoản Thẻ: Chưa thu phí
 • Phí cấp lại PIN:  10.000 VNĐ/lần/Thẻ
 • Phí đòi bồi hoàn:  50.000 VNĐ/giao dịch
 • Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch
 • Tại ĐVCNT của Vietcombank :10.000 VNĐ/hóa đơn
 • Tại ĐVCNT không thuộc Vietcombank: 50.000 VNĐ/hóa đơn
 • Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống Vietcombank:
 • Rút tiền mặt: 1.100 VNĐ/giao dịch
 • Chuyển khoản: 3.300 VNĐ/giao dịch
 • Truy vấn số dư, in sao kê: Chưa thu phí
 • Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank:
 • Rút tiền mặt: 3.300 VNĐ/giao dịch
 • Chuyển khoản: 5.500 VNĐ/giao dịch
 • Vấn tin tài khoản: 550 VNĐ/giao dịch
 • In sao kê tài khoản/In chứng từ vấn tin tài khoản: 550 VNĐ/giao dịch
 • Phí chuyển tiền qua Thẻ trên Internet Banking :11.000 VNĐ/giao dịch

 

biểu phí thẻ đồng thương hiêu vietcombank coopmart

Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Coopmart

Lưu ý:

 • Các mức phí trên đã bao gồm thuế GTGT.
 • Phí đòi bồi hoàn: NH sẽ không thu phí nếu Chủ thẻ yêu cầu đòi bồi hoàn đúng.
 • Tỷ giá quy đổi: Là tỷ giá quy đổi của NH tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống của NH.
 • Biểu phí này không bao gồm phí do các Ngân hàng/Tổ chức khác quy định (nếu có) khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác.
 • Biểu phí này có thể được thay đổi theo thông báo của NH trên trang thông tin điện tử chính thức của NH Vietcombank hoặc qua các kênh giao dịch của NH.

Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.