Biểu phí giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success?

Biểu phí giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success bao gồm phí phát hành lần đầu, phát hành lại, phí rút tiền mặt ATM, phí chuyển khoản ATM ....

Biểu phí giao dịch thẻ ghi nợ nội địa Agribank Success?

(Căn cứ công văn 133/QĐ-NHNo-TCKT ngày 28/02/2013 củaTổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) v/v quy định biểu phí, lãi suất và tỷ lệ chia sẻ phí dịch vụ thẻ áp dụng trong hệ thống Agribank) 

Mục

Nội dung dịch vụ

Mức phí (VND)

DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA SUCCESS
1  PHÁT HÀNH THẺ LẦN ĐẦU   50.000/thẻ Chuẩn, 100.000/thẻ Vàng
 
  Thẻ Liên kết sinh viên: 30.000/thẻ
 
Thẻ Lập nghiệp: Miễn phí
2 PHÁT HÀNH LẠI THẺ 25.000/thẻ Chuẩn, 50.000/thẻ Vàng
 
Thẻ Liên kết sinh viên: 15.000/thẻ
 
Thẻ Lập nghiệp: 15.000/thẻ
3 GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA AGRIBANK
3.1 Rút/ứng tiền mặt Tại ATM: 1000/giao dịch
EDC/POS tại quầy giao dịch:- Khác chi nhánh mở tài khoản: 0,03% số tiền giao dịch; Tối thiểu 5.000
3.2 Chuyển khoản
3.2.1 Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank 0,03% số tiền giao dịch;  Tối thiểu 3.300/giao dịch
3.2.2 Chuyển khoản liên ngân hàng 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 8.800/giao dịch
3.3 Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng
3.3.1 Trường hợp không in hóa đơn Miễn phí
3.3.2 Trường hợp in hóa đơn 550/giao dịch
3.4 In sao kê 550/giao dịch
3.5 Nộp tiền vào tài khoản Áp dụng theo mức phí tại quầy giao dịch
3.6 Đổi mã PIN Miễn phí
3.7 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí
4 GIAO DỊCH TẠI THIẾT BỊ CỦA TỔ CHỨC THANH TOÁN KHÁC
4.1 Rút/ứng tiền mặt tại ATM - Trong lãnh thổ Việt Nam: 3.300/giao dịch.
 
- Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 44.000/giao dịch
4.2 Chuyển khoản  
4.2.1 Chuyển khoản trong cùng hệ thống Agribank 0,05% số tiền giao dịch; Tối thiểu 4.950/giao dịch
4.2.2 Chuyển khoản liên ngân hàng 0,06% số tiền giao dịch; Tối thiểu 11.000/giao dịch
4.3 Vấn tin số dư tài khoản/ hạn mức tín dụng - Trong lãnh thổ Việt Nam: 550/giao dịch.
- Giao dịch tại nước ngoài qua tổ chức chuyển mạch mạng thanh toán Châu Á (APN) kết nối với Banknetvn: 11.000/giao dịch.
4.4 In sao kê 880/giao dịch
4.5 Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí
5 PHÍ KHÁC
5.1  Phí thường niên  Hạng thẻ Chuẩn: Chưa thu phíHạng thẻ Vàng: 36.000/thẻ/năm
5.2 Xác nhận theo đề nghị của chủ thẻ 5.000/lần
5.3   Chuyển đổi ngoại tệ   2% số tiền giao dịch
5.4   Mở khóa thẻ 10.000/lần
5.5 Yêu cầu thay đổi mã PIN (do lỗi của chủ thẻ) 10.000/lần
5.6 Cấp sao kê theo yêu cầu của chủ thẻ 10.000/lần
5.7 Trả thẻ bị thu hồi do lỗi của chủ thẻ 5.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM Agribank
20.000/lần khi thẻ bị thu hồi tại ATM của TCTTT khác
5.8 Thay đổi hạn mức thấu chi/tín dụng 20.000/lần
5.9 Phí tra soát khiếu nại(trường hợp chủ thẻ khiếu nại sai)  
5.9.1 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank 10.000/lần
5.9.2 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác 20.000/lần
5.10 Phí cấp lại hoá đơn giao dịch  
5.10.1 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của Agribank 10.000/lần
5.10.2 Tại thiết bị chấp nhận thẻ của TCTTT khác 20.000/lần
5.11 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại) 50.000/giao dịch
5.12 Phí tạm ngừng sử dụng thẻ Chưa thu phí
5.13 Phí thanh toán hóa đơn tại ATM/EDC Chưa thu phí
5.14 Phí đăng ký/hủy đăng ký giao dịch Internet(E-Commerce) Chưa thu phí
5.15 Phí tạm ngừng sử dụng thẻ Chưa thu phí
5.16 Phí thay đổi hạng thẻ Miễn phí

Ghi chú:

 Mức phí quy định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Hạn mức giao dịch rút tiền mặt một lần tối đa tại máy ATM đối với thẻ do Agribank phát hành là 5.000.000VND/giao dịch, đối với thẻ do các Tổ chức phát hành thẻ khác phát hành tối đa là 3.000.000VND/giao dịch.

Hạn mức giao dịch chuyển khoản tối đa tại máy ATM trên một lần giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa Success (bao gồm cả Hạng Chuẩn, hạng Vàng) và thẻ Liên kết thương hiệu (Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ Lập nghiệp, Thẻ liên kết thương hiệu với các đơn vị/tổ chức,v.v...) là 25.000.000 VND/giao dịch.

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Agribank trên website chính thức của Agribank và các kênh giao dịch của ngân hàng.


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.