Hạn mức về thẻ tín dụng SeABank VISA Platinum

Thẻ tín dụng SeABank VISA Platinum có các hạn mức giao dịch nào?. Số tiền giao dịch tối đa cho mỗi hạn mức là bao nhiêu?.

Hạn mức về thẻ tín dụng SeABank VISA Platinum

Hạn mức về thẻ tín dụng SeABank VISA Platinum

seabank

Hạn mức về thẻ tín dụng SeABank VISA Platinum 

Hạn mức Giao dịch tại ATM 

 • Hạn mức rút tiền/chuyển khoản trên tổng hạn mức tín dụng, 50% hạn mức tín dụng
 • Số tiền rút tiền và chuyển khoản tối đa/lần, 5.000.000 VNĐ
 • Số tiền rút tiền,chuyển khoản tối đa/ngày, 100.000.000 VNĐ và không vượt quá 50% hạn mức tín dụng
 • Số tiền rút tiền,chuyển khoản tối đa/tuần, 200.000.000 VNĐ
 • Số lần rút tiền,chuyển khoản tối đa/ngày 50 lần
 • Số lần rút tiền,chuyển khoản tối đa/tuần 100 lần

Hạn mức giao dịch trên POS

 • Số tiền thanh toán tối đa/ngày 200.000.000VNĐ
 • Số tiền thanh toán tối đa/tuần Trong hạn mức tín dụng
 • Số lần thanh toán hàng hóa tối đa/ngày 50 lần
 • Số lần thanh toán hàng hóa tối đa/tuần 100 lần
 • Số tiền ứng tiền,chuyển khoản tối đa/ngày 100.000.000VNĐ và không vượt quá 50% hạn mức tín dụng
 • Số tiền ứng tiền,chuyển khoản tối đa/tuần 200.000.000 VNĐ
 • Số lần ứng tiền,chuyển khoản tối đa/ngày 50 lần
 • Số lần ứng tiền,chuyển khoản tối đa/tuần 100 lần

Hạn mức giao dịch qua E-commerce/MOTO

 • Số tiền giao dịch tối đa/ngày 100.000.000 VNĐ
 • Số tiền giao dịch tối đa/tuần Tối đa bằng hạn mức tín dụng
 • Số lần giao dịch tối đa/ngày 50 lần
 • Số lần giao dịch tối đa/tuần 100 lần

Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.