Biết đọc bảng sao kê tài khoản VIB để tránh mất quyền lợi

Việc sao kê tài khoản đáp ứng nhiều nhu cầu như: kiểm tra tài chính, xác thực tài chính,…. Nếu bạn có ý định vay tiền ngân hàng thì cũng cần có bản sao kê tài khoản để chứng thực.

Biết đọc bảng sao kê tài khoản VIB để tránh mất quyền lợi

Sao kê tài khoản VIB là bản sao do ngân hàng VIB cung cấp thể hiện chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức.

Những hoạt động này bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản. Sao kê tài khoản ngân hàng chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản, hiện nay có 2 hình thức sao kê:

-    Sao kê trực tuyến: Khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking của ngân hàng có thể tự mình thực hiện sao kê tài khoản để kiểm tra, kiểm soát giao dịch tài khoản một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Bảng sao kê này chỉ nhằm để chủ tài khoản kiểm soát hoạt động giao dịch của tài khoản.

-     Sao kê trực tiếp: Là hình thức chủ thẻ, chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng sao kê. Bản sao kê được cấp là bản sao kê có chứng thực của ngân hàng. Bản sao kê này có giá trị về mặt pháp lý.

➤ Tìm hiểu ngay: Những điều cần biết về sao kê tài khoản ATM

 

Hình 1: Có hai hình thức sao kê tài khoản

Có hai hình thức sao kê tài khoản

Chi phí để thực hiện sao kê được ngân hàng quy định theo điều khoản điều kiện của mỗi ngân hàng.

Cách đọc sao kê tài khoản VIB

Trong lĩnh vực ngân hàng sẽ có những từ ngữ chuyên môn mà bạn có thể chưa hiểu hết được. Một số thuật ngữ trong sao kê tài khoản cũng khiến nhiều người khó hiểu nên thường trả tiền muộn và bị phạt những khoản phí.

 

Hình 2 : Mẫu sao kê tài khoản

 Mẫu sao kê tài khoản

Dưới đây là cách đọc các thuật ngữ này một cách chính xác nhất.

1 -  Ngày lập bảng: Đây là ngày ngân hàng phát hành bảng sao kê giao dịch hàng tháng của khách hàng, tổng kết các giao dịch của 30 ngày trong tháng.

Nếu ngân hàng thông báo chủ thẻ được ưu đãi đến 45 ngày không lãi suất khi dùng thẻ tín dụng có nghĩa là sau ngày lập bảng, bạn có thêm 15 ngày để thanh toán cho tất cả những giao dịch được liệt kê.

Ví dụ: Bảng kê được phát hành ngày 20/3/2017 liệt kê tất cả giao dịch từ ngày 20/2/2017 đến ngày 20/3/2017, bạn sẽ có thêm 15 ngày miễn lãi và ngày 5/4 là ngày đến hạn thanh toán. Nếu không thanh toán, hoặc chỉ thanh toán một phần, thì tất cả những giao dịch trên sẽ được tính lãi suất và liệt kê giao dịch trong bảng sao kê ngày 20/4.

2 - Vui lòng thanh toán trước ngày đến hạn: ngày cuối cùng mà chủ thẻ phải thanh toán cho ngân hàng các khoản chi tiêu cùng phí và lãi phát sinh trong kỳ sao kê để tránh các khoản phí do thanh toán trễ.

3 - Dư nợ cuối kỳ: là tổng số tiền từ các giao dịch thẻ, phí, lãi phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ trong kỳ và số dư chưa thanh toán của kỳ trước.

4 - Thanh toán tối thiểu:  số tiền tối thiểu bạn phải trả, thông thường là 5% dư nợ cuối kỳ.

5 - Ngày giao dịch: là ngày giao dịch thanh toán được thực hiện.

6 - Ngày hệ thống: là ngày giao dịch được ghi vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn.

7 - Chi tiết: là thông tin chi tiết về các giao dịch bằng thẻ tín dụng bao gồm các khoản thanh toán, mua sắm, rút tiền mặt… diễn ra trong khoảng thời gian của bảng sao kê.

8 - Số tiền: liệt kê các số tiền giao dịch ứng với mỗi khoản, thanh toán, mua sắm, rút tiền và ứng tiền…

9 - Chương trình điểm thưởng: hiển thị tổng số điểm thưởng bạn tích lũy được nhờ vào các chi tiêu được thực hiện bằng thẻ tín dụng trong tháng, tổng điểm tích lũy tính gộp từ đầu thời kỳ đến tháng hiện tại.

➤ Xem thêm: Hỏi đáp thanh toán bằng sao kê giao dịch thẻ tín dụng visa ANZ

Hình 3: Bảng sao kê sẽ thể hiện chi tiết giao dịch

 Bảng sao kê sẽ thể hiện chi tiết giao dịch

Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch.

Bản sao kê tài khoản sẽ hiển thị chi tiết tất cả các dữ liệu giao dịch của tài khoản như các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt và các khoản lãi, phí,... Ngân hàng chỉ tiến hành sao kê tài khoản VIB khi có yêu cầu từ phía chủ thẻ và thu phí khi thực hiện yêu cầu in sao kê.


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.