Kinh nghiệm gửi tiết kiệm

Đắn đo chọn kênh đầu tư khi lãi suất gửi tiết kiệm giảm

Vấn đề cốt lõi của việc giảm lãi suất gửi tiết kiệm để người dân lẫn doanh nghiệp nếu có rút tiền ra thì đầu tư vào sản xuất, kinh doanh để tạo ra của cải vật chất cho xã hội chứ không phải đầu tư “lướt ván” kiếm lời.

Đắn đo chọn kênh đầu tư khi lãi suất gửi tiết kiệm giảm

Xem thêm: Đắn đo chọn kênh đầu tư khi lãi suất gửi tiết kiệm giảm