Với bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh không lo thiệt hại

Đối với các doanh nghiệp thì rủi ro tài sản được xem là rủi ro đáng lo ngại nhất. Với sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh giúp quý khách hàng bảo toàn tài sản doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất.

Với bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh không lo thiệt hại

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh nhận bảo hiểm mọi rủi ro tài sản trong đó bồi thường cho thiệt hại về tài sản bởi những nguyên nhân ngẫu nhiên, bất ngờ không lường trước được không kiểm soát được của chủ tài sản, người quản lý tài sản, người trông coi tài sản vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. 

Bảo Minh sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất vật chất hay tài sản bị phá hủy hay giá trị của phần tổn thất vật chất đó (từ “Tổn thất” từ đây về sau trong đơn bảo hiểm này sẽ có nghĩa là tổn hại vật chất, bị phá huỷ tính chất bất ngờ). Bảo Minh cũng có thể chọn cách thay thế hay phục hồi toàn bộ hay một phần tài sản bị tổn hại ấy.

➤ Tìm hiểu ngay: Tất tần tật những điều quan trọng cần biết về bảo hiểm Bảo Minh

thebank_hinh_1_bao_hiem_moi_rui_ro_tai_san_bao_minh_1514295470
 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh nhận bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Đối tượng tham gia và phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh:

Tài sản bao gồm: tài sản cố định, vật kiến trúc (nhà cửa, kho tàng, văn phòng…), hàng hóa lưu kho, nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất… của các doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất, trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ…

Toàn bộ tổn thất vật chất xảy ra bất ngờ đối với tài sản đã được bảo hiểm, do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm và vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm.

 

thebank_hinh_2_bao_hiem_moi_rui_ro_tai_san_bao_minh_1514295488
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất

Trình tự và thủ tục bồi thường bảo hiểm mọi rủi ro tài sản của Bảo Minh 

Khi Người được bảo hiểm nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản, Người được bảo hiểm phải ngay lập tức:

- Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát; thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh và thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý; trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được Bảo Minh đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho Bảo Minh.

- Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại; thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

- Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho Bảo Minh thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà Bảo Minh hay đại diện của Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó. 

Qui định về quyền hạn của Bảo Minh trong gói sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất hay thiệt hại theo Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản này, Bảo Minh có thể:

  • Đến nơi xảy ra sự cố, tiếp nhận và nắm quyền trông giữ tòa nhà hay công trình nơi tổn thất hoặc thiệt hại đã xảy ra ;
  • Thu giữ hoặc yêu cầu giao cho mình bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào trong tòa nhà hoặc tại các khu vực đó tại thời điểm xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại;
  • Nắm quyền trông giữ đối với bất kỳ tài sản nào như đề cập ở trên và kiểm tra, phân loại, sắp xếp, di chuyển hoặc thực hiện các biện pháp xử lý nào khác đối với tài sản đó;
  • Bán bất kỳ tài sản nào trong số đó hoặc giao tài sản đó cho bên có liên quan.

Bảo Minh bồi thường thiệt hại bảo hiểm mọi rủi ro tài sản bằng hình thức sửa chữa hoặc thay thế

Tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng, Bảo Minh có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay cho việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác hoặc cùng với Người được bảo hiểm để thực hiện những việc đó.

 ➤ Xem thêm: Bảo hiểm tài sản doanh nghiệp loại bỏ mọi rủi ro cho doanh nghiệp của bạn

 

thebank_hinh_3_bao_hiem_moi_rui_ro_tai_san_bao_minh_1514295512

 Bảo Minh có thể chọn hình thức sửa chữa hoặc thay thế để bồi thường thiệt hại về tài sản

Nếu Bảo Minh chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất thì Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải cung cấp cho Bảo Minh các bản vẽ, đặc điểm kỹ thuật, khối lượng, kích thước và các thông tin chi tiết khác theo yêu cầu của Bảo Minh.

Nếu Bảo Minh không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản thì Bảo Minh chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh được xem là tấm bùa hộ mệnh cho doanh nghiệp. Tham gia bảo hiểm mọi rủi ro tài sản Bảo Minh mọi lo lắng về rủi ro tài sản canh cánh trong lòng đã được giải quyết, bạn hoàn toàn chuyên tâm vào việc kinh doanh tạo ra lợi nhuận.


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.