Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2015

Theo kết quả kinh doanh Quý III năm 2015, Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2015

Theo báo Thanh tra, Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2015.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 toàn Tập đoàn đạt khoảng 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt khoảng 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt khoảng 2.763 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm chiếm 79,6% và dịch vụ tài chính chiếm 18,3%.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt khoảng 1.203 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm. Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất đến 74,6%, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm khoảng 52% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ chiếm khoảng 22,6%.

tap-doan-bao-viet-cong-bo-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-nam-2015

Tập đoàn Bảo Việt

Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt tăng trưởng khả quan

Bảo Việt Nhân thọ giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu khai thác mới trên 20%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ước đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%. Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực phi nhân thọ đạt khoảng 4.801 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt khoảng 4.402 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 290 tỷ đồng tăng 19,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ đồng tăng 20,6%, hoàn thành 88,7% kế hoạch năm.

Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt tăng 16,4%, bảo hiểm xe cơ giới tăng 7,6%, bảo hiểm y tế tự nguyện và con người tăng 6,6%. 

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt mức tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 7.219 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5%; Doanh thu khai thác mới đạt khoảng 1.518 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 666 tỷ đồng tăng 18,8%; Lợi nhuận sau thuế đạt 519 tỷ đồng tăng 18,9%, hoàn thành 82,5% kế hoạch năm. 

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính duy trì hoạt động ổn định

Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Về thị phần môi giới, Chứng khoán Bảo Việt giữ vị trí thứ 2 tại HSX về môi giới trái phiếu với 30,5% thị phần và vị trí thứ 9 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,6% thị phần. 

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt khoảng 39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 14 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 26,7% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 26.212 tỷ đồng. 

Bảo Việt Nhân thọ chuẩn bị ra mắt bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Bên cạnh hai dòng sản phẩm chủ lực là sản phẩm hỗn hợp và sản phẩm liên kết đầu tư, Bảo Việt Nhân thọ còn triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm, dự kiến ra mắt trong tháng 11/2015.

Với dòng sản phẩm này, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp ưu việt, giúp doanh nghiệp chủ động và linh hoạt trong việc lập kế hoạch bảo hiểm và hưu trí cho người lao động. Sản phẩm góp phần tăng thêm quyền lợi hưu trí và mang đến sự an tâm cho người lao động khi về hưu khi kết hợp cả yếu tố tích lũy hưu trí và bảo hiểm sức khỏe. 


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.