Vai trò quan trọng của lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Sự tồn tại và phát triển của lĩnh vực môi giới bảo hiểm là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và nền kinh tế-xã hội nói chung.

Vai trò quan trọng của lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tính đến ngày 31/12/2015, có 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (MGBH) được Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động.

Trong đó có 01 doanh nghiệp đã dừng hoạt động và đang hoàn tất thủ tục giải thể (Công ty CP môi giới bảo hiểm Đại Việt). Trong số 11 doanh nghiệp đang hoạt động thì có 6 doanh nghiệp trong nước theo hình thức công ty cổ phần và 5 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài theo hình thức công ty TNHH.

1. Kết quả hoạt động của lĩnh vực môi giới bảo hiểm năm 2015

Về kết quả hoạt động nghiệp vụ môi giới bảo hiểm:

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH năm 2015 ước đạt 7.733 tỷ đồng (tăng 18,5% so với năm 2014), trong đó môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 3.980 tỷ đồng (tăng 20,8% so với năm 2014), môi giới tái bảo hiểm ước đạt 3.753 tỷ đồng (tăng 16,2% so với năm 2014). Tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới so với doanh thu phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 12,8% (tỷ lệ năm 2014 là 12,1%).

Hoa hồng MGBH năm 2015 ước đạt 569 tỷ đồng (tăng 16,0% so với năm 2014), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 473 tỷ đồng (tăng 20,5% so với năm 2014), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 96 tỷ đồng (giảm 1,9% so với năm 2014).

Tỷ lệ hoa hồng MGBH trên phí bảo hiểm thu xếp bình quân là 7,4%, trong đó tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc là 11,9%, tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm là 2,6%.
>>  Môi giới bảo hiểm là gì?

thebank_picture1min_1456886457

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm tăng đều qua từng năm với tốc độ ấn tượng.

Về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính:

  • Tổng doanh thu của các doanh nghiệp MGBH (bao gồm doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác) năm 2015 ước đạt 590 tỷ đồng (tăng 14,3% so với năm 2014).
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 102 tỷ đồng, tăng 118,4% so với năm 2014.
  • Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2015 ước đạt 711 tỷ đồng, tăng 15,5% so cùng thời điểm năm 2014.
  • Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2014.
  • Tổng vốn điều lệ toàn thị trường ước đạt 175 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2014.

2. Vai trò quan trọng của lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2015, đánh giá về vai trò của lĩnh vực MGBH đối với thị trường bảo hiểm và nền kinh tế-xã hội, các đại biểu đều thống nhất ghi nhận những đóng góp nổi bật, đáng kể của các doanh nghiệp MGBH ở các mặt:

Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (bằng kết quả hoạt động góp phần thúc đẩy thị trường bảo hiểm tăng trưởng và đóng góp cho ngân sách nhà nước);

Góp phần hỗ trợ chính sách an sinh xã hội (tư vấn, môi giới bảo hiểm sức khỏe; hỗ trợ xây dựng chính sách và môi giới tái bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp);

Góp phần bảo vệ tài chính, đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định (tư vấn cho khách hàng đánh giá rủi ro, tham gia bảo hiểm, bảo vệ tài chính, tài sản của mình giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh);

Góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị (đồng hành cùng cơ quan quản lý xây dựng các chính sách bảo hiểm mang tính xã hội);

Thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế (giúp nhà đầu tư nước ngoài được tư vấn về bảo hiểm an tâm đầu tư tại Việt Nam, giúp kết nối thị trường bảo hiểm Việt Nam với thị trường quốc tế).

Như vậy, sự tồn tại và phát triển của lĩnh vực MGBH là yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng và nền kinh tế-xã hội nói chung. 


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.