Quy trình làm bảo hiểm thai sản mới nhất cho vợ chồng bạn

Hiện nay quy trình làm bảo hiểm thai sản mới nhất cho vợ và chồng trở nên dễ dàng và đơn giản hơn cũng như nhiều phúc lợi. Cùng tìm hiểu để chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để hưởng đúng chế độ.

Quy trình làm bảo hiểm thai sản mới nhất cho vợ chồng bạn

Quy trình làm bảo hiểm thai sản mới nhất cho vợ và chồng là điều mà nhiều người quan tâm. Để đảm bảo chắc chắn bạn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện được hưởng đúng chế độ theo quy định của Nhà nước.

➤ Xem thêm: Những quyền lợi bảo hiểm thai sản theo quyết định mới nhất hiện nay.

thebank_hinh3thutuchuongthaisan_1510211915

Quy trình làm bảo hiểm thai sản mới nhất cho các cặp vợ chồng là điều mà nhiều người quan tâm

I. Điều kiện hưởng thai sản

1. Các trường hợp người lao động được hưởng chế độ thai sản

 • Lao động nữ mang thai.(a)
 • Lao động nữ sinh con.(b)
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.(c)
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi.(d)
 • Người lao động nữ đặt vòng tránh thai, lao động nữ thực hiện biện pháp triệt sản.(đ)
 • Lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) có vợ sinh con.(e)

Các trường hợp b,c,d phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong trường hợp b, c được chỉ định nghỉ dưỡng thai sản thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trẻ lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thao theo quy định của cơ sở khám bệnh và chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đỉ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng.

Điều đó có nghĩa, người lao động đủ 2 điều kiện trên mà chấm dứt hợp đồng (HĐ) lao động, HĐ làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi được xác định như sau:

 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của thánh và tháng đó đóng BHXH, thì tháng dinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó lao động nữ mang thai không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể

 • Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với trường hợp người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 thánh tính đến thời điểm nhận con.

II. Mức hưởng chế độ thai sản

 • Trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. (Hiện nay là 1.300.000 vnđ/tháng).
 • Mức hưởng chế độ thai sản: 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của người mẹ.
 • Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm thai sản cho vợ và chồng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bất cứ bảo hiểm xã hội nào.

➤ Giải đáp: 8 câu hỏi thường gặp về bảo hiểm thai sản.

thebank_hinh_1baohiemthaisan_1510211915

Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương

III. Quy trình làm bảo hiểm thai sản cho vợ và chồng

Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016 quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành:

1. Doanh Nghiệp chuẩn bị

 • Danh sách thanh toán chế độ thai sản Mẫu C70A-HD.
 • Báo giảm lao động theo mẫu: Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS Theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH.

2. Người lao động chuẩn bị

a. Đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường  hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

Đặc biệt một số trường hợp sau cần có thêm:

 • Trường hợp con chết: Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Trường hợp mẹ chết:

     + Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của mẹ.

     + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai (mẫu và thẩm quyền theo quy định Bộ Y tế).
    + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không có đủ sức khỏe để chăm con (mẫu và thẩm quyền theo quy định Bộ Y tế).

b. Đối với lao động nữ đi khám thai, bị sảy thai, nạo, hút, thai chết lưu…(bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ):

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Giấy ra việc đối với trường hợp điều trị nội trú  (mẫu và thẩm quyền theo quy định Bộ Y tế) hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HĐ ( bản chính) đối với các trường hợp ngoại trú.

c. Đối lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi: Giấy nhận nuôi con nuôi.

 • d. Đối với nam có vợ sinh hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ:
 • Bộ hồ sơ như trường hợp lao động nữ (mục a).
 • Giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp con sinh dưới 32 tuần tuổi hoặc con sinh có phẫu thuật.

e. Hồ sơ trợ cấp một lần khi vợ sinh con với lao động nam ( trong trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH): Bộ hồ sơ như trường hợp lao động nữ sinh con (mục a).

f. Đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con:

 • Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Bản thỏa thuận mang thai hộ, văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang hộ.
  Những trường hợp sau cần thêm:
 • Trường hợp con chết: Giấy chứng tử của con hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
 • Trường hợp lao động nữ mang thai hộ bị chết sau sinh:

     + Giấy chứng tử và trích lục khai tử. 

     + Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền trong trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc dưỡng thai (mẫu và thẩm quyền theo quy định Bộ Y tế).

g. Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ:

Giấy khai sinh và trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trờ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh.
Bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại điều 96 của Luật hôn nhân và gia đình 2014, văn bản xác nhận thời điểm giao đứa bé của bên của cả 2 bên.

thebank_hinh2thutuchuongthaisanmoinhatchocacmebau_1510211915

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thai sản được quy định đối với từng đối tượng

3. Quy trình thực hiện

 • Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho Doanh nghiệp (Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động).
 • Bước 2: Báo giảm lao động

    + Mẫu D01-TS

    + Mẫu D02-TS  - Theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH

 • Bước 3:   Lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản:

    + Mẫu C70A-HD.

    + Bản sao giấy khai sinh của em bé (Photo công chứng).

    + Sổ bảo hiểm của lao động nữ sinh con.

4. Thời hạn giải quyết

 •  Kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ từ người lao động, sau 3 ngày doanh nghiệp phải có trách nhiệm hoàn thiện và chi trả chế độ thải sản cho người lao động.
 • Tối đa 15 ngày từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm quyết toán cho DN hoàn trả cho người lao động.

Trên là những quy trình làm bảo hiểm thai sản vợ và chồng mới nhất 2017 khi sắp bước vào thời khi sinh sản. Thông qua những thông tin trên các bạn có thể hoàn thành được các thủ tục thai sản của mình nhanh chóng và đầy đủ nhất đẻ hưởng chế độ thai sản.


Quảng Cáo

DVMS chuyên:
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...
- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...
- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc,...
- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...
- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao các giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...

Vì sao chọn DVMS?
- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,...
- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,...
- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,...

Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>

Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>


Ý Kiến

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.